skip to content

Site in English  

Vorige Produksie Veilings

17 Februarie 2005

Altesaam 105 ramme is vir R3 000 en minder  verkoop, waarvan 52 vloerprys (R1 500) was. 'n Gemiddelde prys van R3 106 is vir 161 ramme betaal. Reën wat die dag voor en tydens die veiling uitgesak het, het die ramme wat almal buite uitgestal was, bedrempeld laat vertoon. Dit het beslis 'n invloed op die veilingpryse gehad.

Lourens van Heerden van die plaas Bella Vista, Tarkastad, en Hennie van Heerden van Van Vuurenshoek, Hofmeyr, het die hoogste prys van R27 000 betaal. Derick Erasmus van Stutterheim het 'n ram vir die naashoogste prys van R18 000 huistoe gevat. Die 760 ooie is teen R649 stuk verkoop.
 

Prysklas Getal ramme verkoop
R1000 - R3000 105
R3100 - R5000 35
R5100 - R7000 13
R7100 - R10 000 4
R10 100 - R15 000 1
R15 000 + 3
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online