skip to content

Site in English  

Vorige Produksie Veilings

16 Februarie 2012

Boere van Victoria-Wes het saamgespan om hierdie ram vir die hoogste prys van R47 000 op Konsortium-Merino se 22ste produksieveiling op die plaas Dombietersfontein, Victoria-Wes, te koop. Dit is die meeste geld wat nóg vir ‘n Konsortium-Merinoram betaal is.  Hennie van Heerden en sy broer, Isak, Jaco de Bruyn en sy broer, Wouter, Pietman van Heerden en Perdjie Lubbe het hul sak vir die stoetram geskud.

Altesaam 298 ramme is teen ‘n gemiddelde prys van R5 479 verkoop. Meer as die helfte van die ramme (164) is vir R5 000 en minder verkoop, 115 ramme het tussen R5 000 en R10 000 behaal en vir 19 ramme is meer as R10 000 betaal. Die naashoogste prys was R19 000 deur Hennie Bester van Inverness, Victoria-Wes, betaal. Die 580 ooie is teen gemiddeld R1 603 stuk verkoop, met ‘n hoogste prys van R2 100 per ooi vir ‘n groep dragtige handelsmerkooie. KVB van Victoria-Wes het die veiling hanteer.

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online