skip to content

Site in English  

Vorige Produksie Veilings

1 September 2011

Op Konsortium-Merino se 21ste produksieveiling op die plaas Dombietersfontein, Victoria-Wes, is hierdie ram vir die hoogste prys van R40 000 verkoop. Die kopers is van links Boetie van der Westhuizen van De Rust, Loxton en sy seun, Tiaan, Boeta Grobler van Brakvlei, Murraysburg, en Melt van den Heever van Duikersfontein, Loxton. Vuvi Tatubana hanteer die ram.

Altesaam 214 ramme is teen ‘n gemiddelde prys van R6 633 verkoop. Meer as die helfte van die ramme (108) is vir R5 000 en minder verkoop en 32 ramme het R10 000 en meer behaal. Die 1 019 ooie is teen gemiddeld R1 582 stuk verkoop, met ‘n hoogste prys van R1920 per ooi vir ‘n groep tweetand handelsmerkooie. Jakkie Nel was die afslaer. KVB van Victoria-Wes het die veiling hanteer.

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online