skip to content

Site in English  

Vorige Produksie Veilings

17 Februarie 2011

Op Konsortium-Merino se 20ste produksieveiling is ‘n veldram vir die hoogste prys van R26 000 aan Wimpie Scheepers Trust van Beaufort-Wes verkoop. Altesaam 262 ramme is teen ‘n gemiddelde prys van R4 981 verkoop. Agt ramme het R20 000 en meer behaal, waarvan Wimpie Scheepers Trust drie gekoop het.

Die naashoogste prys was R25 000 deur Trio-Merino’s, Springfontein, betaal. Altesaam 49 ramme is teen ‘n vloerprys van R2 500 per ram verkoop en op 109 ramme is die bod op R3000 en minder toegeslaan.

Die 663 ooie op die veiling is teen gemiddeld R1 487 stuk verkoop, met ‘n hoogste prys van R2 525 per ooi vir ‘n groep dragtige handelsmerkooie. Jakkie Nel was die afslaer en KVB, Victoria-Wes, het die veiling hanteer.

Price rangeRams sold
R1 000 - R3 00031
R3 100 - R5 00077
R5 100 - R7 00036
R7 100 - R10 00043
R10 100 - R15 00016
R15 000+11
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online