skip to content

Site in English  

Vorige Produksie Veilings

20 Februarie 2002

Die hoogste prys van R10 200 is deur Pikkie van den Heever en Julian Theron, Richmond, Sterrie Marais en Dan van den Heever, De Aar, betaal. Al 116 ramme is teen 'n gemiddelde prys van R3 420 verkoop. Die naashoogste prys was R10 000 vir 'n meriete ram. Die sowat 600 ooie op die veiling is almal teen gemiddeld R492 stuk verkoop.

PrysklasGetal ramme verkoop
R1000 - R300053
R3100 - R500049
R5100 - R700011
R7100 - R10 0002
R10 100 - R15 0001
R15 000 +0
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online