skip to content

Site in English  

Vorige Produksie Veilings

14 Februarie 2008

Konsortium-Merino het almal se verwagtinge oortref deur al 201 ramme op hul 14de produksieveiling teen 'n gemiddelde prys van R6 883 - vir nog 'n nuwe rekordomset van R1 383 450 - te verkoop.

Konsortium-Merino het op sy afgelope veiling Suid-Afrika se rekordomset vir 'n Merinoramveiling vir die derde keer in 'n ry verbeter. Die hoogste prys was R31 000. Albert van Heerden van Van Vuurenshoek, Hofmeyr, Lourens van Heerden van Bella Vista, Tarkastad, en Michael Lord van Souverein, Hofmeyr, het saamgespan om díe silwermeriete ram te koop.

Hennie Coetzee en Altus Geldenhuys van Steynsburg het die naashoogste prys van R27 000 betaal. Kort op hul hakke is twee ramme teen 'n gemiddelde prys van R25 000 elk verkoop. Die kopers is onderskeidelik Kosie van der Merwe van Tweerivier, Sutherland, en Neville Grobler van Zonderhout, Springfontein. 

Die 1 271 ooie op die veiling is teen gemiddeld R953 stuk verkoop met 'n hoogste prys van R1 750 per ooi vir dragtige volbek-stoetooie. Meer as 300 besoekers van heinde en verre het die afgelope veiling op 14 Februarie op Dombietersfontein, naby Victoria-Wes, bygewoon. Valentynsdag het ook heelwat van die skoner geslag na die veiling gelok. BKBLouwid was die afslaers.

Prysklas Getal ramme verkoop
R1000 - R3000  31
R3100 - R5000  43
R5100 - R7000  59
R7100 - R10 000  44
R10 100 - R15 000  13
R15 000 +  11
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online