skip to content

Site in English  

Vorige Produksie Veilings

15 Februarie 2007

Die hoogste omset nóg vir 'n Merinoramveiling in Suid-Afrika is op Konsortium-Merino se 12de produksieveiling behaal. Dit is slegs die tweede Merinoveiling in die geskiedenis, wat die R1 miljoen-kerf kon verbysteek. 

Altesaam 199 ramme is almal teen 'n gemiddelde prys van R5 613 vir 'n omset van R1 117 150 verkoop. Die hoogste prys was R36 000 vir 'n meriete ram. Hy is deur vier Alexanders van Trompsburg: Freddie en Erik van Korthoek, Frans van Stofkraal, en Derek van Hammelfontein, gekoop.
 
Adv. Wesley Vos van Vosfontein, Beaufort-Wes, het nie gekroom om sy sak te skud nie vir 23 ramme. Hy het die naashoogste prys van R35 000 betaal, asook die derde hoogste prys van R22 000.
 
Die 635 ooie op die Konsortium-veiling is teen 'n gemiddelde prys van R956 verkoop. Die hoogste prys was R1 420 per ooi vir 'n groep dragtige ooie met langwol.
Prysklas Getal ramme verkoop
R1000 - R3000  31
R3100 - R5000  85
R5100 - R7000  53
R7100 - R10 000  17
R10 100 - R15 000  7
R15 000 +  6
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online