skip to content

Site in English  

Vorige Produksie Veilings

7 September 2006

Al 144 ramme op Konsortium se 11de produksieveiling is teen 'n gemiddelde prys van R6 093 verkoop. Die hoogste prys was R20 000. Die bod is op 'n span kopers van Hofmeyr toegeslaan, wat nie skroom om hul sakke vir die beste ramme op Konsortium se veilings te skud nie. Hulle is Tommy Roux van die plaas Allemansvlei, en sy seuns, Piet en Jakkals Roux, Pierre Marais van Vrolikskraal en sy seun, Kobus, Matt Philps van Grootdam en Johan Froelich van The Pines.

Sedert 2004 het die groep kopers twee ramme teen die hoogste pryse van R30 000 en R20 000 aangeskaf, en nog vier ramme teen die naashoogste pryse van R17 500, R20 000, R19 000 en R30 000 gekoop. Die positiewe impak wat Konsortium-Merino op hulle kuddes het, bring hulle keer op keer terug vir meer.

Mike de Villiers van Eselsfontein en Gerhard Viljoen van Elandspoort, beide van Richmond, NoordKaap, het 'n ram vir die naashoogste prys van R19 000 opgeraap. Die 748 ooie op die veiling is teen gemiddeld R990 stuk verkoop, met 'n hoogste en laagste prys van onderskeidelik R1 410 en R910 per ooi.

Sowat 300 besoekers van heinde en verre het Konsortium se 2006 Lente-veiling bygewoon. Hulle het onder meer gekom van Vrede, Kuruman, Sutherland, Stutterheim, Cradock, Riversdal en veral uit die Vrystaat. Altesaam 145 boere het as kopers geregistreer.

Prysklas Getal ramme verkoop
R1000 - R3000  3
R3100 - R5000  74
R5100 - R7000  33
R7100 - R10 000  23
R10 100 - R15 000  7
R15 000 +  4
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online