skip to content

Site in English  

Vorige Produksie Veilings

16 Februarie 2006

Al 163 ramme wat op Konsortium-Merino se 10de produksieveiling aangebied is, is teen 'n gemiddelde prys van R4 702 verkoop. Die 947 ooie op die veiling het gemiddeld R703 stuk behaal. Die hoogste prys van R46 000 is vir 'n meriete ram betaal. Gerhard en Jaco de Bruyn, Jan Swiegers, Pietman van Heerden en Stefan Scholtz, almal van Victoria-Wes, is die kopers van díe ram wat uit 'n groep van 278 ramme, tweede op rangorde was.

'n Groep boere van die Oos-Kaap het saamgespan om die naashoogste prys van R30 000 vir 'n silwermeriete ram te betaal. Hulle is Tommy Roux en sy seuns, Piet en Jakkals Roux, Pierre en Kobus Marais, Johan Froelich en Matt Philps, almal van Hofmeyr.

Michael Lord van die plaas Souverein, Hofmeyer, en die broers, Lourens en Albert van Heerden, onderskeidelik van die plase Bella Vista, Tarkastad en Van Vuurenshoek, Hofmeyer, het R27 000 betaal vir 'n silwermeriete ram - 'n seun van die SA Grootkampioenram en -ooi op 2004 se nasionale skou vir gemete produksie.

Prysklas Getal ramme verkoop
R1000 - R3000 49
R3100 - R5000 81
R5100 - R7000 18
R7100 - R10 000 10
R10 100 - R15 000 2
R15 000 + 3
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online