skip to content

Site in English  

Voordele

Die Konsortium-vennootskap hou verreikende voordele vir die telers in:

  • Hul genepoel en seleksie is groter.
  • Meer topgehalte ramme word vir die stoeterye gekeur.
  • Die beste ramme word met meer ooie gepaar.
  • 'n Ram word vir hoogstens twee parings gebruik, gegrond op die beginsel dat die nageslag beter as die vaar moet wees.
  • Genetiese vordering vind gouer plaas.
Vorige: Meer oor ons
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online