skip to content

Site in English  

Visie & Misie

Konsortium-Merino Visie

Om die Konsortium-Merino handelsmerk só te vestig, dat díe top Merino en sy produkte van gehalte wêreldwyd in aanvraag is.

Konsortium-Merino Misie

Om deur praktiese en wetenskaplike teëlpraktyke ‘n vrugbare, dubbeldoel-Merino met ‘n groot vleiskarkas en lang, sagte, medium- tot fynwol van gehalte onbeperk aan tevrede kliënte beskikbaar te stel.

Volgende: Bestuurspan
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online