skip to content

Site in English  

Veemonitor (rekenaarprogram)

Veemonitor is ‘n rekenaarprogram, wat in opdrag van Konsortium-Merino, saam met IIQ-konsultante as hulpmiddel vir die veeboer ontwikkel word. Die projek word deur beide die groepe gefinansier en deur IIQ Konsultante bestuur.

Die doel van díe kuddebestuursprogram is om die Konsortium-Merinoboer in staat te stel om sy veegetalle akkuraat te versamel en veeproduksie te meet. Die diereproduksiedata word jaarliks versamel en met groepgemiddeldes (per distrik) weer aan die boer verskaf.

Die veebestuursprogram sluit alle weidende diersoorte in, maar produksiedata word net vir beeste, skape en bokke ingevoer. Veegetalle, reënvalsyfers, verkope, aankope, verliese, verbruik, geboortes en wolproduksie word maandeliks vir elke produksiejaar aangeteken. Die stelsel bepaal self die bruto produksiewaarde van elke kudde (wolskape of vleisbeeste) deur gebruik te maak van die inligting wat deur die boer ingevoer word. Jaarliks word die direkte koste van elke kudde deur die gebruiker ingevoer om sodoende 'n bruto marge syfer vir die boerdery te bereken.

Tipiese inligting wat die stelsel gaan verskaf is: weidingskapasiteit van die boerdery; reënval; veebelading; aanwas; kilogram wol en vleis uitgedruk in hektaar per kve/gve; verkope-bestuur (inkomste per dier, uitslag %, bemarkingsouderdom); verliese-bestuur (diefstal, ongediertes); die meet van die reproduksieproses (ramme by ooie, massa van ooie, sonar%, lammers gebore per ooi gepaar/gesonar, lammers gespeen per ooi gepaar/gesonar/ooie gelam, kg lewende massa gespeen per ooimassa gepaar, Rand per ooi gespeen minus voerkoste); en die meet van direk allokeerbare koste.

EXE Icon

Veemonitor

Vir akkurate rekordhouding van veegetalle en diereproduksie met vergelykende data.

3 MB  |  Laai Af

Vorige: Stoetramme
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online