skip to content

Site in English  

Tipe en teelbeleid

Oor die jare heen het die Konsortium-Merinotelers weggebreek van die tradisionele plooi-Merino’s deur die natuur as vernaamste klasser in te span. Hul het ‘n tipe skaap geteel wat lyk soos Moeder Natuur dit wil. Die resultaat was ‘n groter, gladder Merino met ‘n oop gesig en ligter onderlyne, wat op natuurlike veld presteer. Wat die Konsortium-tipe inboet op woldigtheid, word voor vergoed in wollengte. Reproduksie en moedereienskappe is beter, en die skaap spog met goeie konstitusie.

Streng seleksie

Die telers selekteer doelgerig vir vrugbaarheid. ‘n Ooi wat nie ‘n lam kraal toe bring nie word geprul. Vanweë hul goeie aanwas word selfs jong ooie wat ‘n lamtyd oorslaan, uitgeskot. Die stoetlammers word op speenouderdom geweeg en op jaarouderdom aan prestasietoetsing onderwerp. Wol- en groeiprestasie-indekse, tesame met ‘n streng hand-oog-keuring, verseker oordeelkundige ooi-seleksie wat die fondament van hul sukses is.

Meet om te weet

As lede van die Merinoplan word hul skaap se reproduksie en produksie voordurend geëvalueer om vooruitgang te verseker. Deelname aan SA se nasionale nageslagtoetse, veldramklubs, en die Nasionale Skou vir Gemete Produksie is ook in die verlede ingespan om hul vordering te monitor. 

Sowat 950 ramme word vir elke veiling op Dombietersfontein ingeskryf en vir ses maande op natuurlike veld getoets om die koring van die kaf te skei. Kopers kan dus altyd verseker wees van gehalte ramme wat op veld presteer. Konsortium-Merino het al meer as 3 100 Merino-ooie, met 15 Konsortium-ramme gepaar, om die grootste nageslagtoets nóg in die SA Merinobedryf aan te pak. Die span pas graag wetenskaplike meting toe om geneties meerderwaardige vaars te identifiseer.

BLUP-teelwaardes

Om die ideale Merino te teel is ‘n uitdaging, omdat die ras se mees ekonomiese eienskappe negatief korreleer. Hoe groter die Merino, hoe sterker is sy wol. Hoe meer wol ‘n skaap dra, hoe korter is sy wol. Fynwol word weer meestal op kleiner skaap aangetref.

BLUP-ontledings word gedoen om ‘n Merino se voorspelde teelwaardes t.o.v. liggaamsgewig, skoonvaggewig, veseldikte en stapellengte soveel meer akkurater te bepaal. Díe teelwaardes word beraam deur ‘n dier se eie prestasie, die van sy ouers en voorouers, sy halfbroers en susters, asook sy eie nageslag se prestasie in ag te neem.

SA BLUP-waardes dui aan Konsortium-Merino is groot skaap met fyn wol en ‘n goeie stapellengte - díe tipe wat moeilik is om te teel vanweë die ras se negatiewe korrelasies. Oor die afgelope jare het Konsortium-Merino geleidelik gegroei in liggaamsgewig en sy veseldikte verbeter. Die span is dus op koers met hul teeldoelwit.

Individuele parings

Die telers kom voor elke paartyd byeen om hul beste ramme vir gebruik te keur. Hul stoetooie word een vir een beoordeel en ‘n gepaste stoetram word vir elke ooi uit die poel gekies. Hulle streef daarna om elke ooi se pluspunte te versterk en moontlike tekortkominge aan te spreek. ‘n KI- en sinchronisasieprogram word noukeurig tussen die telers uitgewerk. Die Konsortium se ramtrots word vir ‘n eerste en tweede siklus van plaas tot plaas gery om mee te KI. Elke teler span vir die derde siklus sy eie groep ramme in om die enkele ooie wat oorgeslaan het, natuurlik te dek.

Aan watter lid die stoetramme behoort en hoeveel van elkeen gekeur word, dra nie gewig nie. Wat saak maak, is dat die beste ramme vir ‘n bepaalde doel gebruik word. Die nageslag van elke lid se ooie (ram- en ooilammers) bly sy eiendom. Die top ramlammers wat só geteel word, is weer vir ‘n volgende paring tot almal se beskikking. Jaarliks word in Desember boeke gevat oor die suksesse en flaters van die afgelope seisoen en om vir die volgende seisoen te beplan.

Volgende: Voordele
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online