skip to content

Site in English  

Stoetramme

Die Konsortium se stoetramme word in harmonie met die omgewing geteel en staan t.o.v. wol- en bouvorm-eienskappe uit in ‘n trop. Díe aangepaste Merino spog met ‘n unieke kombinasie van eienskappe. Dit is groot, viriele diere met ‘n lae mikron en uitstaande wollengte - die soort wat geld in die boer se sak verseker.

Om die ideale Merino te teel is ‘n uitdaging, omdat die ras se mees ekonomiese eienskappe negatief korreleer. Hoe groter die Merino, hoe sterker is sy wol. Hoe meer wol ‘n skaap dra, hoe korter is sy wol. Fynwol word weer meestal op kleiner skaap aangetref. Die span se strewe om so fyn as moontlik te teel, sonder om karkasgrootte en reproduksie in te boet, word dus streng gemonitor. Konsortium-Merino lê veral klem op ‘n egalige vag. ‘n Ram wat sterk word in sy broek word geensins oorweeg nie.

Spesialitietsramme, met uitsonderlike eienskappe, word vir aanvullende parings gebruik. Dan en wan word stoetramme van buite ingespan om as kontrole te dien - net om seker te maak die span is nog op die regte koers. “Ons tipe spog met ‘n groot vleiskarkas en fyn wol. Nou moet ons net die fyn balans tussen lae mikron en goeie bouvorm handhaaf.”

Besoek asb. die volgende:
Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online