skip to content

Site in English  

Lem

Die bonkige ram het kwaliteit-wol met lengte en 'n sagte aanvoeling.

Vaar: Yster, goue meriete ram.

Veseldikte: 18.8 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
22.54 5.44 -0.396 -1.04 7.8

BLUP-ontleding: 2005/07/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online