skip to content

Site in English  

Jimmy

Jimmy

Dit is 'n bonkige, goedgeboude ram met goeie wollengte en vloeibaarheid.

Vaar: James

Veseldikte: 20.2 mikron op viertand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
17.67 2.62 -0.009 -0.95 3.38

BLUP-ontleding: 2005/07/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online