skip to content

Site in English  

Drifter

'n Gebalanseerde ram met goeie konstitusie. Drifter spog met 3 goue meriete ramme in sy voorgeslagte: Wiele, Brille90 en Harley Davidson. Hy is altyd in 'n goeie kondisie op veldtoestande en spog met wit, kommersiƫle wol.

Vaar: Doodskoot.

Oupa: Wiele, goue meriete ram.

Veseldikte: 19.8 mikron op sestand.


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online