skip to content

Site in English  

Trademark

Díe ram spog by uitstek met grootte en kwaliteitwol. Daar is diepte in sy teling. Hy stam uit die Disaster-bloedlyn aan vaderskant, en uit die Surprise-bloedlyn aan moederskant - beide is goue meriete ramme.

Vaar: Triomf

Oupa: Disaster, goue meriete ram.

Veseldikte: 18.0 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
22.72 7.14 -0.685 -1.23 4.07

BLUP-ontleding: 2005/07/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online