skip to content

Site in English  

Hamerkop

Díe ram met sy sterk kop en dik bene het goeie konstitusie en diep gekartelde wol.

Vaar: Doodskoot

Oupa: Wiele, goue meriete ram.

Veseldikte: 19.0 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
18.45 3.44 -0.164 -0.73 9.48

BLUP-ontleding: 2005/07/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online