skip to content

Site in English  

Vision

Vision spog met tipiese Disaster-wol, fyn met 'n sagte hantering.

Vaar: Triomf

Oupa: Disaster, goue meriete ram.

Veseldikte: 18.0 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
15.10 3.79 -0.326 -1.08 -0.79

BLUP-ontleding: 2005/07/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online