skip to content

Site in English  

Jonty

Hy is 'n robuuste skaap met sterk bene en goeie wollengte.

Vaar: Yster, 'n goue meriete ram.

Oupa: Disaster, goue meriete.

Veseldikte: 19.5 mikron op volbek.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
11.36 3.11 -0.335 -0.72 2.95

BLUP-ontleding: 2005/07/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online