skip to content

Site in English  

Tops

Tops

 Gold

Die groot ram staan sterk op sy bene. Hy skeer kwaliteit-wol met lengte. Sy eerste lammers presteer uitstekend op die veld.

Vaar: Fibre, goue meriete ram.

Veseldikte: 20.0 mikron op viertand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
18 5.04 -0.07 -0.18 8.29

BLUP-ontleding: 2005/09/06


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online