skip to content

Site in English  

Tips

Tips

Dit is 'n groot ram, met 'n sterk beenstruktuur en 'n lywige vag. Hy spog met goeie wollengte.

Vaar: Fibre, goue meriete ram.

Moeder: Sy ma is 'n dogter van die goue meriete ram, Wiele.

Veseldikte: 19.0 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
15.1 4.64 -0.065 -0.27 3.41

BLUP-ontleding: 2005/09/06


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online