skip to content

Site in English  

Service

'n Goed geballanseerde, langlyf ram, met diep gekartelde wol.

Vaar: Idol

Oupa: Disaster, goue meriete

Veseldikte: 18.9 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
15.1 5.97 -0.564 -0.85 0.19

BLUP-ontleding: 2005/09/06


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online