skip to content

Site in English  

Roler Coaster

Roler Coaster

Een van die beste vleis-bouvorms wat ons nog geteel het. Hy het goeie wollengte met duidelike definisie.

Vaar: Disaster, goue meriete ram.

Veseldikte: 21.0 mikron op volbek.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
13.92 2.89 -0.390 -1.17 4.02

BLUP-ontleding: 2005/01/11


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online