skip to content

Site in English  

Freelander

Dit is 'n massiewe ram, met buitengewone goeie konstitusie en 'n lywige vag.

Vaar: Mustang, goue meriete ram.

Moeder: 'n dogter van die goue meriete ram, Surprise.

Veseldikte: 20.9 mikron op volbek.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
16.21 5.63 -0.508 -1.0 -0.67

BLUP-ontleding: 2005/07/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online