skip to content

Site in English  

Windsor

Windsor

 SilverGold

SA se Grootkampioenram op 2004 se Nasionale Skou vir Gemete Produksie. Hy is 'n groot, volwolskaap met uitstekende wolkwaliteit en goeie onderlyne.

Vaar: Merc

Oupa: Wiele, goue meriete ram.

Veseldikte: 17.7 mikron op tweetand, en 18.5 mikron op volbek.

Goue meriete ram: beklee 16de plek op die nasionale Merinonageslagtoets-vaarrangorde. (Des?2005)

Verwagte nageslagverskille (EPD's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
42.01 -0.191 0.149 -0.392 0.264

EPD-ontleding: 2005/12/14

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
14.2 3.32 0.184 -0.21 2.11

BLUP-ontleding: 2005/09/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online