skip to content

Site in English  

Stereo

Stereo spog met baie goeie bouvorm vir 'n rankerige skaap. Hy het fyn gekartelde wol met goeie definisie.

Vaar: Idol, uit die Disaster-bloedlyn.

Veseldikte: 19.8 mikron op viertand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
18.30 3.55 -0.274 -0.95 7.35

BLUP-ontleding: 2005/07/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online