skip to content

Site in English  

Brisket

Brisket

Hierdie is 'n goed-gebalanseerde ram met 'n mooi kop + horing. Hy is vol oor die skouers en dra fyn wol van hoƫ kwaliteit.

Vaar: 104

Oupa: die goue meriete ram, Disaster.

Veseldikte: 18.8 op volbek.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
15.06 3.02 -0.514 -1.45 -0.39

BLUP-ontleding: 2005/07/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online