skip to content

Site in English  

Stainless

Stainless

 Silver

Die ram spog met 'n uitstekende vleis-bouvorm. Hy het goeie beenplasing en 'n sterk, oop kop.

Vaar: Yster, goue meriete ram.

Veseldikte: 16 mikron op 2-tand, 20.6 mikron op volbek.

Silwermeriete ram: met 'n liggaamsmassa-indeks van 112 en 'n veseldikte-indeks van 90, beklee hy die 5de plek op rangorde in 'n groep van 234 ramme.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
17.74 4.47 -0.370 -1.12 4.39

BLUP-ontleding: 2005/01/11


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online