skip to content

Site in English  

Max

Max

 Gold

Díe ram spog met 'n groot karkas en 'n sterk, oop kop. Sy veseldikte bly laag op 'n hoë voedingspeil.

Vaar: Disaster, goue meriete.

Veseldikte: 18.7 mikron op viertand, met 'n liggaamsmassa van 120kg.

Goue meriete ram: beklee die 33ste plek op die Bayer nasionale Merinonageslag-vaarrangorde. (Des' 2005)

Verwagte nageslagverskille (EPD's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
29.32 -0.085 -0.093 -0.486 -0.356

EPD-ontleding: 2005/12/14

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
10.29 1.68 -0.470 -1.36 -2.02

BLUP-ontleding: 2005/07/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online