skip to content

Site in English  

Idol

Idol

Díe ram het kwaliteit-wol. Sy vag is fyn en suiwer tot in sy broek.

Vaar: Disaster, goue meriete ram.

Moeder: 'n dogter van die silwermeriete ram, Lukas.

Veseldikte: 17.6 mikron op tweetand, 17.55 mikron op volbek.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
14.94 3.32 -0.585 -1.35 2.17

BLUP-ontleding: 2005/07/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online