skip to content

Site in English  

Gold Wing

Gold Wing

Die ram met sy oop kop se nageslag het goeie wollengte.

Vaar: Scooter, 'n goue meriete ram.

Oupa: Harley Davidson, 'n goue meriete ram.

Veseldikte: 21.3 mikron op volbek.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
7.44 3.69 -0.074 0.12 4.35

BLUP-ontleding: 2005/01/11


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online