skip to content

Site in English  

Surprise

Surprise

 SilverGold

Sy groot beenstruktuur is sy sterkpunt. Hy het veral goeie ooie met diep lywe geteel.

Veseldikte: 20.2 mikron op tweetand; 20.4 mikron op volbek.

Silwermeriete ram: Victoria-Wes Veldmerinoveiling, Aug?98. Spog met ?n GDT-indeks van 130, ?n liggaamgewig-indeks van 101 en ?n veseldikte-indeks van 91.

Goue meriete ram: beklee 40ste plek op die nasionale Merinonageslag-vaarrangorde. (Des?2005)

Verwagte nageslagverskille (EPD's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
25.58 1.621 0.100 0.088 0.160

EPD-ontleding: 2005/12/14

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
23.66 4.34 0.128 -0.66 6.83

BLUP-ontleding: 2005/01/11


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online