skip to content

Site in English  

Yster

Yster

 Gold

Met sy oop kop en sterk Romeinse neus spog díe ram met ?n groot karkas en ?n lae mikron.

Vaar: Disaster, goue meriete.

Veseldikte: 18.5 mikron op tweetand, 18.7 mikron op volbek.

Goue meriete ram: beklee die 27ste plek op die Bayer nasionale Merinonageslag-vaarrangorde. (Aug'2004)

Verwagte nageslagverskille (EPD's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
23.19 1.255 -0.001 -0.063 0.284

EPD-ontleding: 2004/11/01

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
16.48 5.23 -0.415 -0.93 7.06

BLUP-ontleding: 2005/01/11


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online