skip to content

Site in English  

Triomf

Triomf

Triomf het ?n mooi sterk kop en goeie bouvorm.

Vaar: Disaster, goue meriete.

Veseldikte: 19.9 mikron op tweetand; 20.2 mikron op volbek.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
75.40 3.01 -0.465 -0.92 1.59

BLUP-ontleding: 2004/07/31


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online