skip to content

Site in English  

Disaster

Disaster

 Gold

Hy spog met die unieke kombinasie van eienskappe waarna die Konsortium streef: ?n groot lyf met fynwol van gehalte en buitengewone wollengte.

Veseldikte: 17.2 mikron op tweetand; 17.6 mikron op volbek.

Goue meriete ram: beklee 18de plek op die nasionale Merinonageslagtoets-vaarrangorde. (Des?2005)

Verwagte nageslagverskille (EPD's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
39.40 0.912 -0.150 -0.495 -0.051

EPD-ontleding: 2005/12/14

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
164.10 4.97 -0.478 -1.69 7.02

BLUP-ontleding: 2003/07/31


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online