skip to content

Site in English  

Lustre

Lustre spog met sagte wol van goeie gehalte, wat sprankel. Hy is goed gebou.

>

Vaar: Fibre, 'n goue meriete ram.

Veseldikte: mikron op tweetand.


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online