skip to content

Site in English  

Flower Power

Hierdie is die beste BLUP-ram wat ons nog geteel het. Hy het 'n baie goeie agterlyf, 'n sterk kop en goeie, vloeibare, fyn wol.

Vaar: 100%, goue meriete ram.

Veseldikte: 15.9 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
R24.50 6.69 -0.176 -0.98 5.75

BLUP-ontleding: 2008/01/14


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online