skip to content

Site in English  

Flash

Hy is 'n groot ram, met ryk wol en goeie lengte.

Vaar: One Light

Veseldikte: 19.4 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
12.04 5.72 0.094 1.01 1.15

BLUP-ontleding: 2008/01/08


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online