skip to content

Site in English  

Bentley

 Silver

Bentley is n volwol ram met 'n lywige vag. Sy stapel is 'n bietjie dikker, met goeie lengte.

Vaar: Windsor, die SA Grootkampioenram op die Nasionale Skou vir Gemete Produksie in 2004. Hy spog met silwer en goue meriete status.

Veseldikte: 17.2 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
21.56 4.62 0.014 -1.12

BLUP-ontleding: 2007/08/03


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online