skip to content

Site in English  

Knuppeldik

 Silver

Hierdie bonkige vleisram produseer wol met 'n hoƫ skoonopbrengs.

Vaar: Jinx, 'n goue meriete ram.

Oupa: Max, goue meriete ram.

Veseldikte: 18.4 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
11.30 4.26 -0.154 -0.63 -3.12

BLUP-ontleding: 2007/08/03


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online