skip to content

Site in English  

Cutlass

Hierdie is 'n goed gebalanseerde ram met voortreflike wol.

Vaar: Sheffield

Veseldikte: 17.1 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
8.50 3.50 -0.025 -0.36 -3.20

BLUP-ontleding: 2008/01/14


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online