skip to content

Site in English  

Gold

Hierdie ram het die perfekte bouvorm. Sy wol is effe korter, maar getuig steeds van goeie gehalte.

Vaar: Platinum, silwermeriete ram.

Veseldikte: 15.7 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
16.24 5.23 0.011 -0.82 -3.20

BLUP-ontleding: 2008/01/14


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online