skip to content

Site in English  

Jimbo

Hierdie ram het 'n top vleiskarkas. Hy skeer fyn wol met 'n hoƫ skoonopbrengs.

Vaar: Jimmy, silwermeriete ram.

Veseldikte: 16.8 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
7.92 1.65 -0.088 -0.66 1.68

BLUP-ontleding: 2008/01/08


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online