skip to content

Site in English  

Target

Hierdie ram het baie goeie vleiseienskappe. Hy is bonkig gebou met vol, fyn wol.

Vaar: Finish

Veseldikte: 19.2 mikron op viertand.


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online