skip to content

Site in English  

Spinner

Spinner is 'n goed gebalanseerde ram - gemiddelde grote met sterk bene.

Vaar: Fibre, 'n goue meriete ram.

Veseldikte: 18.6 mikron op tweetand, 19.0 mikron op viertand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
13.02 2.96 -0.143 -0.60 4.49

BLUP-ontleding: 2007/08/03


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online