skip to content

Site in English  

Vonk

Vonk

Vonk is 'n langlyf-Merino, met goeie hakke en sterk voorbene. Sy wol is fyn en mooi gekartel.

Vaar: Koos

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
18.1 4.54 0.149 0.18 7.78

BLUP-ontleding: 2007/05/01


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online