skip to content

Site in English  

Kreatien

'n Goedgeboude, groot ram met lywige, medium wol.

Vaar: Phil's Secret

Veseldikte: 19 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
11.72 5.58 -0.041 0.41 0.65

BLUP-ontleding: 2007/05/15


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online