skip to content

Site in English  

FBI

FBI

'n Ram met 'n sterk beenstruktuur, goed geplaasde bene en 'n trotse houding. Hy skeer lywige, medium wol.

Vaar: Phil's Secret

Veseldikte: 17.9 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
9.87 3.71 -0.236 -0.35 1.9

BLUP-ontleding: 2007/01/14


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online